Opvoedcoaching

Het ouderschap is een geweldige uitdaging. Het is mooi en waardevol om tijd en liefde te investeren in je kind(eren) en samen te groeien als gezin. Als moeder (en vader) wil je het beste voor je kind(eren), je zorgt voor hen en begeleidt hen in het opgroeien en de ontwikkeling. Je geeft gaandeweg op je eigen unieke manier invulling aan je gezinsleven en het ouderschap. 

Maar ouderschap en opvoeding gaan niet altijd vanzelf en soms merk je dat gezin-zijn en  opvoeden even niet meer leuk is.  Je hebt vragen en twijfels over de opvoeding en je kunt onbewust in een negatief patroon belanden. Met name de peutertijd en pubertijd vraagt veel van ouders. Dan kan het verhelderend en ondersteunend zijn als er iemand met je meekijkt en samen met jou zoekt naar hoe het anders kan en naar een oplossing voor de vraag of probleem wat er speelt. Als pedagoog bied ik ouders opvoedcoaching over de ontwikkeling van hun kind(eren) en geef adviezen over specifieke opvoedsituaties.

Als moeder (ouders) heb je ook allemaal je levensprocessen en maak je verschillende life-events mee die invloed kunnen hebben op het ouderschap en je gezin. En soms kan dat erg veel zijn. In dat geval kan het fijn zijn als er iemand van buitenaf met je meekijkt en naar je luistert. Iemand die betrokken is en waar jij je vragen aan kunt stellen. Iemand die onafhankelijk is en waar je rustig je twijfels of vragen mee kunt bespreken. 

Hoe ga ik te werk?

Mijn doel is moeders (ouders) tijdelijk te coachen als het even niet gaat zoals ze graag willen. Ik doe dat door aan te sluiten bij hun eigen kracht. Door middel van gesprekken zoeken we samen naar de vraag die onder een probleem ligt èn naar de oplossing die werkbaar is.

We kijken samen naar jouw kwaliteiten en de dingen die goed gaan. Jouw opvoedingsvaardigheden worden versterkt door je er bewuster van te worden en ze gerichter in te zetten. Ouderschap is een prachtige uitdaging waarin je stap voor stap op weg gaat en ook door alles heen Gods liefde aan jouw gezin mag doorgeven. 

Als (hbo) pedagoog bied ik je informatie over de ontwikkeling van je kind(eren) of reik ik je gerichte informatie en/of adviezen aan over een specifieke situatie. Daarbij schets ik een kader waardoor vaak meer inzicht ontstaat in de oorzaken en achtergronden van het specifieke gedrag van het kind. Dit stimuleert jou als moeder (ouders) om de problematiek aan te pakken. Hierdoor ben je beter in staat om de situatie in een ander perspectief te zien waardoor je er beter mee overweg kunt. 

Zaken die in de opvoedcoaching aan de orde kunnen komen

  • hoe om te gaan met de specifieke opvoedingsituatie die je als probleem ervaart;
  • de ontwikkelingsfase waar je kind in zit bijvoorbeeld de peuter- of pubertijd;
  • wat heeft je kind nodig bij het opgroeien;
  • bewust positieve opvoedingsvaardigheden inzetten;
  • grenzen stellen en structuur bieden;
  • aandacht geven aan emoties en gevoelens;
  • hoe help je je kind weerbaar en zelfstandig te worden;
  • goed communiceren met je partner en kind(eren);
  • de zorg voor jezelf als ouder(s) serieus nemen;
  • bespreken hoe je je gezin vorm geeft en hoe je je kinderen christelijk wilt opvoeden. 

Wil jij ook het beste voor je kind(eren) èn jezelf als ouder(s) en meer plezier in het opvoeden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en/of meer informatie.