Welkom

Als je als vrouw in balans bent heeft dat z’n uitwerking op alle gebieden in je leven. In relaties, je werk, als je getrouwd bent je huwelijk, wanneer je kinderen hebt je gezin en in verbondenheid met God. Maar … dàt kan een hele uitdaging zijn!

Wanneer je gezin groeit, je je werk met je thuissituatie moet combineren en je taken en verantwoordelijkheden toenemen kan het zijn dat je zelf ondersneeuwt. Het is vrouw-eigen, eerst de ander en daarna jezelf. Maar niet meer toekomen aan jezelf geeft onvrede en dat heeft vaak z’n uitwerking op meerdere vlakken. Het kan ook zijn dat je geen kinderen hebt of dat ze juist de deur uit (zijn ge)gaan, je door een verdrietige of stressvolle periode gaat waardoor je uit balans bent geraakt. Maar je moet en wilt weer verder …

Door jezelf te gunnen meer stil te staan en te ontdekken wat jij nodig hebt zul je gelukkiger zijn en jouw leven als meer betekenisvol ervaren. Maar ook door meer zicht te hebben op hoe jij in elkaar zit, waar jij energie van krijgt, je sterke kanten en je passies krijg je meer focus. En daardoor grip op wat er bij je past en hoe jij je leven vorm wilt geven.

Ontdekken wat bij jou past

Mijn naam is Anja en ik woon in Ommen midden in het prachtige Vechtdal in Overijssel. Ik ben getrouwd met Hans en moeder van drie volwassen kinderen. Daarbij is ons gezin uitgebreid met schoon- en kleinkinderen waar we erg van genieten. Ik ben opgeleid als pedagoog, coach en ervaringsgericht pastoraal counselor.

Ik vind het waardevol om in deze vaak hectische en veel vragende tijd naar jou te luisteren. En daar waar je niet goed meer weet hoe je met bepaalde situaties in je leven, je relatie of gezin om moet gaan, samen met jou te ontdekken wat bij jou past en waar jij mee verder kunt. Je vooral ook te bevestigen in datgene wat goed gaat. Iets waar je je als vrouw, partner en moeder in alle drukte en uitdagingen niet altijd meer bewust van bent.

Kortom: ik vind het verrijkend om samen met jou te kijken naar wat er nodig is om je te helpen de balans in jouw leven (terug) te vinden. Om meer kracht te ervaren en meer van het leven te genieten. De bijbelse waarden en waarheid zijn daarbij voor mij inspiratiebron. Je bent in de eerste plaats een geliefde dochter van God, kostbaar in Zijn ogen en hooggeschat (Jes. 43:4). Geloof, relatie, het goede willen zien en verwachten, verbondenheid, betrokken zijn, vergeving en nieuwe kansen zijn uitgangspunten waar vanuit ik wil leven en werken.

Ben je benieuwd, lees verder wat ik jou kan bieden:

Coaching en Counseling voor vrouwen

Vrouwen die in hun leven ervaren dat ze uit balans zijn geraakt bied ik gesprekken aan. Dat kan gaan over thema’s waar jij tegenaan loopt, bij stil wilt staan en in wilt groeien. Er is ook de mogelijkheid het TotalBalance programma te volgen. Dit is een traject om het beste uit jezelf te halen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen. Leidende thema’s zijn: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben.

Klik hier voor meer informatie over coaching en counseling.

Opvoedcoaching

Als pedagoog (hbo) wil ik je helpen voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problemen. Zodat de ontwikkeling en groei van jouw kind(eren) en jouw plezier in het opvoeden niet worden belemmerd. Ik ga uit van jouw eigen kracht en je mogelijkheden als moeder (ouders) en wil aansluiten bij de manier die het beste past bij jouw specifieke gezinssituatie. Want elk kind is verschillend en geen ouder of gezin is hetzelfde. Als moeder ontwikkel jij je in je opvoedingsrol en ken jij je gezin, je kind en jezelf het beste. Het is de kunst om dàt te gebruiken!

Klik hier om te lezen hoe ik je kan coachen in de opvoeding.

Retraite voor vrouwen

Ben jij moe, gestrest, eenzaam of verdrietig en eraan toe om in de rust te komen? Even weg uit alle drukte en afstand kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen en uitdagingen. Onverdeelde tijd en aandacht voor jezelf. Of om in de stilte dicht(er) bij God te zijn en ongestoord te kunnen nadenken en/of bidden. Misschien heerlijk in de natuur van het prachtige Vechtdal te wandelen en fietsen. Gewoon omdat het goed òf nodig is!?

Dat kàn in ons sfeervolle gastenverblijf in Ommen. Klik hier voor meer informatie of kijk op de speciale pagina over mijn retraite aanbod op deze website.

Relatieweekenden en relatiecoaching

Samen met mijn man bieden wij stellen relatieweekenden en relatiecoaching aan. Op onze website ‘Hart voor je Relatie’ kun je lezen hoe dat werkt, welke ervaringen echtparen daarmee hebben en wat je van ons kunt verwachten. Wij bieden jullie als individueel echtpaar de gelegenheid om samen in de rust te komen, te ontdekken waar jullie staan en stappen te zetten op weg naar de gewenste verandering. 

Even voorstellen

Mijn naam is Anja en ik woon sinds een aantal jaren in Ommen midden in het prachtige Vechtdal. Ik ben opgeleid als pedagoog, coach en ervaringsgericht pastoraal counselor.

Al heel lang heb ik een hart voor vrouwen èn hun gezin en is het mijn passie om vrouwen in hun relatie met zichzelf, hun netwerk en God te versterken.

Mijn achtergrond

In het verleden heb ik gewerkt als A-verpleegkundige, groepsleider bij kinderen met een verstandelijke beperking en later als gezins-thuisbegeleider en pedagogisch adviseur bij een opvoedbureau. In deze diverse functies heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van ouders en hun kinderen. Zelf heb ik gaandeweg ook – met vallen èn weer opstaan – veel mogen ontdekken en leren als vrouw, partner en moeder.

Ik heb diverse trainingen en cursussen gevolgd m.b.t. ouderschap en opvoeding, kinder-, tiener- en volwassenpastoraat. Om mij verder te specialiseren in gezinsbegeleiding heb ik de opleiding Thuisbegeleiding en HBO-Pedagogiek gevolgd. Vanuit mijn praktijk ‘Passie voor het gezin’ begeleid ik met die kennis en ervaring vrouwen in hun persoonlijk proces, relatie en/of moederschap.

Ook bied ik vrouwen de gelegenheid om in ons gastenverblijf voor een paar dagen een individuele retraite te doen. Kijk voor meer informatie voor ‘Retraite voor vrouwen’ bij pagina Welkom.

Samen met mijn man zijn wij in onze voorgaande gemeente zeven jaar diakenen voor huwelijk, opvoeding en gezin geweest. En hebben wij de 2-jarige post HBO-opleiding PPP voor Ervaringsgericht Pastoraal Hulpverlener gevolgd en in 2020 afgerond. Sinds 2017 bieden wij echtparen in Ommen de gelegenheid hun huwelijk te versterken. Kijk voor meer informatie voor ‘Relatieweekenden en -coaching’ bij pagina Welkom.

Coaching en counseling voor vrouwen

Het verschil tussen coaching en counseling

Beide gespreksvormen maken vaak onderdeel uit van de begeleiding.

Als counselor luister ik vooral, zonder te oordelen. Ik richt steeds de aandacht van jou als hulpvrager op wat jouw probleem gevoelsmatig, emotioneel met je doet. Zo ontdek je zelf wat er achter je belemmeringen schuilgaat. Door stil te staan bij jouw gevoel en de patronen die zijn ontwikkeld word je je daar bewust(er) van. Daardoor ga je problemen anders ervaren en meer relativeren. En op basis daarvan kun je beter nieuwe besluiten nemen die je helpen je probleem op te lossen of er beter mee om gaan.

Als coach bied ik net als bij counseling, een luisterend oor en zorg er ook voor dat je je vrij voelt om aan de slag te gaan met je probleem. Coaching is vooral gericht op het behalen van doelen. In tegenstelling tot een counselor spoort een coach direct aan tot actie. Bij coaching ligt de focus op het inzichtelijk krijgen van sterke kanten, grenzen verkennen en zonodig verleggen, het opdoen van succeservaringen, gedragsverandering in werking zetten en eventueel het veranderen van de omgeving.

Er wordt dus afhankelijk van de vraag / het probleem vaak gewerkt met beide gespreksvormen in de verschillende fasen van het proces. Als counselor kijk ik wat er uit het verleden ontdekt en verwerkt moet worden, om vervolgens met coaching aan de toekomst te kunnen werken.

Welke vorm van begeleiding voor jou?

Er is altijd de mogelijkheid om individuele gesprekken te hebben die aansluiten bij datgene waar jij in jouw leven tegenaan loopt en in wilt groeien. Ook kun je een TotalBalance programma (deel of volledig) volgen. In het intakegesprek bespreken we jouw vraag en waar jouw voorkeur naar uit gaat.

Individuele begeleiding

Thema’s waar je vragen over hebt kunnen zijn: vermoeidheid, vastzitten in pijn – verdriet of boosheid, overbezorgdheid, overspannenheid, angst, onzekerheid, jezelf willen zijn, gevoelens van afwijzing, niet gehoord of gezien worden, grenzen, assertiviteit, emoties, problemen in relaties, problemen in communicatie, rouw en verlies, geen richting hebben.

TotalBalance traject

TotalBalance coaching biedt jou een uitgebalanceerd programma om het beste uit jezelf te halen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen. Er wordt gebruik gemaakt van een werkmap wat een waardevol naslagwerk is. Geloven, Groeien, Genieten, Gezond leven en Liefhebben zijn vijf thema’s die met elkaar verbonden zijn en die je verbinden met God, jezelf en anderen. 

Lees verder “Coaching en counseling voor vrouwen”

Opvoedcoaching

Het ouderschap is een geweldige uitdaging. Het is mooi en waardevol om tijd en liefde te investeren in je kind(eren) en samen te groeien als gezin. Als moeder (en vader) wil je het beste voor je kind(eren), je zorgt voor hen en begeleidt hen in het opgroeien en de ontwikkeling. Je geeft gaandeweg op je eigen unieke manier invulling aan je gezinsleven en het ouderschap. 

Maar ouderschap en opvoeding gaan niet altijd vanzelf en soms merk je dat gezin-zijn en  opvoeden even niet meer leuk is.  Je hebt vragen en twijfels over de opvoeding en je kunt onbewust in een negatief patroon belanden. Met name de peutertijd en pubertijd vraagt veel van ouders. Dan kan het verhelderend en ondersteunend zijn als er iemand met je meekijkt en samen met jou zoekt naar hoe het anders kan en naar een oplossing voor de vraag of probleem wat er speelt. Als pedagoog bied ik ouders opvoedcoaching over de ontwikkeling van hun kind(eren) en geef adviezen over specifieke opvoedsituaties.

Als moeder (ouders) heb je ook allemaal je levensprocessen en maak je verschillende life-events mee die invloed kunnen hebben op het ouderschap en je gezin. En soms kan dat erg veel zijn. In dat geval kan het fijn zijn als er iemand van buitenaf met je meekijkt en naar je luistert. Iemand die betrokken is en waar jij je vragen aan kunt stellen. Iemand die onafhankelijk is en waar je rustig je twijfels of vragen mee kunt bespreken. 

Hoe ga ik te werk?

Mijn doel is moeders (ouders) tijdelijk te coachen als het even niet gaat zoals ze graag willen. Ik doe dat door aan te sluiten bij hun eigen kracht. Door middel van gesprekken zoeken we samen naar de vraag die onder een probleem ligt èn naar de oplossing die werkbaar is.

We kijken samen naar jouw kwaliteiten en de dingen die goed gaan. Jouw opvoedingsvaardigheden worden versterkt door je er bewuster van te worden en ze gerichter in te zetten. Ouderschap is een prachtige uitdaging waarin je stap voor stap op weg gaat en ook door alles heen Gods liefde aan jouw gezin mag doorgeven. 

Als (hbo) pedagoog bied ik je informatie over de ontwikkeling van je kind(eren) of reik ik je gerichte informatie en/of adviezen aan over een specifieke situatie. Daarbij schets ik een kader waardoor vaak meer inzicht ontstaat in de oorzaken en achtergronden van het specifieke gedrag van het kind. Dit stimuleert jou als moeder (ouders) om de problematiek aan te pakken. Hierdoor ben je beter in staat om de situatie in een ander perspectief te zien waardoor je er beter mee overweg kunt. 

Zaken die in de opvoedcoaching aan de orde kunnen komen

  • hoe om te gaan met de specifieke opvoedingsituatie die je als probleem ervaart;
  • de ontwikkelingsfase waar je kind in zit bijvoorbeeld de peuter- of pubertijd;
  • wat heeft je kind nodig bij het opgroeien;
  • bewust positieve opvoedingsvaardigheden inzetten;
  • grenzen stellen en structuur bieden;
  • aandacht geven aan emoties en gevoelens;
  • hoe help je je kind weerbaar en zelfstandig te worden;
  • goed communiceren met je partner en kind(eren);
  • de zorg voor jezelf als ouder(s) serieus nemen;
  • bespreken hoe je je gezin vorm geeft en hoe je je kinderen christelijk wilt opvoeden. 

Wil jij ook het beste voor je kind(eren) èn jezelf als ouder(s) en meer plezier in het opvoeden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en/of meer informatie.

Werkwijze, tarieven en contact

Als (hbo) pedagoog, coach en ervaringsgericht pastoraal counselor begeleid, ondersteun en adviseer ik jou. Ik start altijd met een kort vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal ik met je bespreken wat je vragen en verwachtingen zijn en uitleg geven over mijn werkwijze m.b.t. persoonlijke coaching of couneling, het TotalBalance traject, opvoed- of relatie-coaching.

Wanneer je van mijn aanbod gebruik wilt maken volgt er een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek zullen we samen inventariseren wat jouw vraag, probleem en verlangen is om van daaruit tot een gewenste begeleiding te komen. 

De daaropvolgende gesprekken duren gemiddeld een uur tot vijf kwartier en worden in onderling overleg afgesproken. Tijdens de begeleiding worden passend advies en/of opdrachten gegeven om jouw leven en/of het opvoeden van je kinderen weer vanuit rust en balans plezierig te laten verlopen.

Hoe vaak de gesprekken plaats vinden en hoeveel tijd voor de begeleiding nodig is, is afhankelijk van de situatie en jouw wensen. Ook dat zal vanzelfsprekend in overleg zijn. Daar waar ik denk dat er andere/specialistische hulp nodig is dan ik zelf kan bieden, kan ik desgewenst adviseren voor een verwijzing.

Tarieven

Kennismakingsgesprek ——Kosteloos
Intake 85 euro De intake duurt gemiddeld 1.15 tot
anderhalf uur
Coaching / Counseling gesprek 70 euro per gesprekEen gesprek duurt gemiddeld 1 uur tot maximaal 5 kwartier

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Contact

Heb je het verlangen om meer in je kracht te komen als vrouw, partner, moeder of opvoeder? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik zie je vraag met belangstelling tegemoet.