Welkom

Als je als vrouw in balans bent heeft dat z’n uitwerking op alle gebieden in je leven. In je huwelijk, je gezin, je relaties en je werk. Door meer zicht te hebben op hoe jij in elkaar zit, waar jij energie van krijgt, je sterke kanten en je passie krijg je meer focus en daardoor grip op wat er bij je past. Je zult gelukkiger zijn en jouw leven als betekenisvol ervaren.

Als Coach en Pedagoog   kan ik je het volgende bieden: 

Coaching voor vrouwen

Vrouwen die in hun leven ervaren dat ze uit balans zijn geraakt bied ik een coaching traject aan gebaseerd op het Total Balance programma. Het is een programma om het beste uit jezelf te halen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen. We kijken samen terug naar het verleden; wie was ik? – kijken daarna naar het heden; wie ben ik? – en vervolgens naar de toekomst; hoe wil/kan ik verder? Leidende thema’s zijn: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben. Tijdens het coachingstraject staan gesprekken centraal waarbij de gerichte opdrachten die je maakt de leidraad vormen. We doen dat passend bij jouw situatie en in jouw tempo. 

Klik hier om te lezen hoe ik je kan helpen het beste uit jezelf te halen.

Opvoed coaching

Als opvoedcoach wil ik je helpen voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot problemen. Zodat de ontwikkeling en groei van jouw kinderen en jouw plezier in het opvoeden niet worden belemmerd. Ik ga uit van jouw eigen kracht en je mogelijkheden als ouder(s) en wil aansluiten bij de manier die het beste past bij jouw specifieke gezinssituatie. Ik bied je een luisterend oor, bemoediging, coaching en advisering die aansluit bij jouw unieke situatie. Want elk kind is verschillend en geen enkele ouder of gezin is hetzelfde. Als ouder ontwikkel je je in je opvoedingsrol en ken jij je gezin, je kind en jezelf het beste. Het is de kunst om dàt te gebruiken!

Klik hier om te lezen hoe ik je kan ondersteunen in de opvoeding.

Relatie coaching

Een liefdevolle relatie is geweldig maar niet vanzelfsprekend. Jullie relatie kan door allerlei oorzaken onder druk worden gezet. Daarom is het goed om af en toe eens samen stil te staan bij je relatie en opnieuw de koers voor jullie toekomst te bepalen. Dat is waardevol voor je relatie. Ook als het goed gaat.

Samen met mijn man kan ik jou en je partner ook relatieweekenden en relatie-coaching aanbieden. Op onze website ‘Hart voor je Relatie’ kun je lezen hoe dat werkt, welke ervaringen echtparen daarmee hebben en wat je van ons kunt verwachten. Wij bieden jullie als echtpaar de gelegenheid om samen in de rust te komen, te ontdekken waar jullie staan en stappen te zetten op weg naar meer liefde en verbinding. 

Even voorstellen

Mijn naam is Anja van der Spek. Ik ben getrouwd met Hans en moeder van drie volwassen kinderen. Ik heb een hart voor vrouwen èn hun gezin. Ik vind het een uitdaging om vrouwen te versterken en ze te ondersteunen bij het vormgeven van hun leven en gezin. Ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging en ben werkzaam in Ommen en omgeving.

Mijn passie

Ik vind het waardevol om in deze individualistische en veeleisende tijd naar jouw verhaal te luisteren. En daar waar je niet helemaal zeker weet hoe je met bepaalde situaties in je leven, je gezin of het gedrag van je kind om moet gaan, samen te zoeken naar een oplossing. Maar je vooral ook te bevestigen in alles wat wel goed gaat. Iets waar je je als vrouw en moeder in alle drukte niet altijd meer bewust van bent. Kortom: ik vind het een uitdaging om samen met jou te kijken naar wat er nodig is om je te helpen balans in jouw leven te vinden. De Bijbelse waarden zijn daarbij voor mij inspiratiebron. Geloof, relatie, het goede willen zien en verwachten, verbondenheid, betrokken zijn, vergeving en nieuwe kansen zijn uitgangspunten van waaruit ik wil leven en werken. 

Mijn achtergrond

Ik heb gewerkt als A-verpleegkundige, groepsleidster bij verstandelijk beperkte kinderen, gezinsbegeleider en pedagogisch adviseur. In deze functies heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van ouders en kinderen. Zelf heb ik gaandeweg ook – met vallen èn weer opstaan – veel mogen ontdekken en leren als moeder van drie kinderen. Samen met mijn echtgenoot zijn wij in onze kerkelijke gemeente 7 jaar diakenen voor huwelijk, opvoeding en gezin geweest. Ik heb diverse cursussen en trainingen gevolgd m.b.t. ouderschap en opvoeding, kinder-, tiener- en volwassenpastoraat en ben daarvoor gecertificeerd. Om mij verder te specialiseren heb ik de opleiding HBO-Pedagogiek gevolgd en in 2014 afgerond. Sinds 2018 volg ik de post HBO-opleiding praktisch persoonlijk pastoraat (PPP).  

Coaching voor vrouwen

Total Balance coaching biedt jou een uitgebalanceerd programma om het beste uit jezelf te halen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen. Er wordt gebruik gemaakt van een werkmap wat een waardevol naslagwerk is. Geloven, Groeien, Genieten, Gezond leven en Liefhebben zijn vijf thema’s die met elkaar verbonden zijn en die je verbinden met God, jezelf en anderen. De Total Balance methode is ontwikkeld door Carianne Ros bij wie ik de training heb gevolgd en sinds 2018 gecertificeerd ben. 

De Total Balance methode bestaat uit 3 fases: 

Verleden = wie was ik? In deze fase gaan we op een creatieve manier bezig met jouw verleden. Tijdens je leven ben je opgegroeid en heb je gedrag en patronen ontwikkeld. Het wordt duidelijker welke hindernissen je hebt moeten nemen en welke blokkades dat wellicht heeft gegeven. Zo komen we erachter hoe je de persoon bent geworden die je nu bent. Elk stukje pijn wordt eruit gelicht en in gebed aan God gegeven, omdat alleen Hij ten diepste kan helen. 

Heden = wie ben ik?  Deze fase start met een energie-analyse. Maar ook de liefdestalen- en een DISC persoonlijkheidstest komen aan de orde. Je krijgt meer zicht op wie jij bent, wat bij jou past, waar jij energie van krijgt en hoe en wat jou van motiveert. Deze opdrachten laten zien hoe je de dingen graag doet en waar je die dingen graag doet. Het gaat hierbij om de intrinsieke motivatie, oftewel om de motivatie die je van binnenuit motiveert en energie geeft. Je krijgt de grootst mogelijke intrinsieke motivatie als je zoveel mogelijk persoonlijkheidssterkten inzet en als je een voor jou motiverende omgeving kiest. D.m.v. de persoonlijke motivatiester zie je in één overzicht wat jou motiveert.

Toekomst = wie word ik?  In deze fase gaan we op zoek naar de ideale balans in jouw leven. Om het beste uit je leven te halen doorlopen we m.b.v. vragenlijsten vijf thema’s: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben. Nadat je deze thema’s doorlopen hebt sluiten we af met meetbare en persoonlijke doelen waarmee je vooral bezig gaat dit in de praktijk te brengen.

Wil jij ook je leven in balans krijgen en het beste uit jezelf halen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.

Opvoedcoaching

Het ouderschap is een geweldige uitdaging. Het is mooi en waardevol om tijd en liefde te investeren in je kind(eren) en samen te groeien als gezin. Als moeder (en vader) wil je het beste voor je kind(eren), je zorgt voor hen en begeleidt hen in het opgroeien. Je geeft gaandeweg op je eigen manier invulling aan je gezinsleven en het ouderschap. 

Maar ouderschap en opvoeding gaan niet altijd vanzelf en soms merk je dat gezin-zijn en  opvoeden even niet meer leuk is.  Je hebt vragen en twijfels over de opvoeding en je kunt onbewust in een negatief patroon belanden. Dan kan het verhelderend en ondersteunend zijn als er iemand met je meekijkt en samen met jou als moeder zoekt naar een oplossing voor de vraag of het probleem wat er speelt.

Als ouders heb je ook allemaal je levensprocessen en maak je verschillende life-events mee die invloed hebben op het ouderschap en je gezin. En soms kan dat erg veel zijn. In dat geval kan het fijn zijn als er iemand van buitenaf met je meekijkt en naar je luistert. Iemand die betrokken is en waar jij je vragen aan kunt stellen. Iemand die niet verbonden is aan een (jeugd)instelling, onafhankelijk is en waar je rustig je twijfels of vragen mee kunt bespreken. 

Jouw opvoedingsvaardigheden versterken

We kijken samen naar jouw kwaliteiten en de dingen die goed gaan. Jouw opvoedingsvaardigheden worden versterkt door je er bewuster van te worden en ze gerichter in te zetten. Ouderschap is een prachtige uitdaging waarin je door alles heen Gods liefde aan jouw gezin mag doorgeven. 

Als pedagoog bied ik ouders informatie over de ontwikkeling van hun kind(eren) of reik ik je gerichte informatie en/of adviezen aan over een specifieke situatie. Daarbij schets ik een kader waardoor vaak meer inzicht ontstaat in de oorzaken en achtergronden van het specifieke gedrag van het kind. Dit stimuleert jou als ouder om de problematiek aan te pakken. Hierdoor ben je beter in staat om de situatie in een ander perspectief te zien waardoor je er beter mee overweg kunt. 

Mijn doel is ouders (moeders) tijdelijk te coachen als het even niet gaat zoals ze graag willen. Ik doe dat door aan te sluiten bij hun eigen kracht. Door middel van gesprekken zoeken we samen naar de vraag die onder een probleem ligt èn naar de oplossing die werkbaar is.

Zaken die aan de orde kunnen komen

  • Hoe om te gaan met de specifieke (opvoedings)situatie die je als probleem ervaart;
  • de ontwikkelingsfase waar je kind in zit;
  • wat heeft je kind nodig bij het opgroeien;
  • bewust positieve opvoedingsvaardigheden inzetten;
  • grenzen stellen en structuur bieden;
  • aandacht geven aan emoties en gevoelens;
  • hoe help je je kind weerbaar en zelfstandig te worden;
  • goed communiceren met je partner en kind(eren);
  • de zorg voor jezelf als ouder(s) serieus nemen;
  • bespreken hoe je je gezin vorm geeft en hoe je je kinderen christelijk wilt opvoeden. 

Wil jij ook het beste voor je kinderen en jezelf? En meer plezier in het opvoeden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Werkwijze, tarieven en contact

Als coach en pedagoog begeleid, ondersteun en adviseer ik jou. Ik start altijd met een kort vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal ik met je bespreken wat je vragen en verwachtingen zijn en uitleg geven over mijn werkwijze m.b.t. het Total Balanceprogramma, opvoed- of relatie-coaching.

Wanneer je van mijn coaching gebruik wilt maken volgt er een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek zullen we samen inventariseren wat jouw vraag, verlangen of probleem is om van daaruit tot een gewenste coaching te komen. 

De daaropvolgende gesprekken duren gemiddeld een uur tot vijf kwartier en worden in onderling overleg afgesproken. Tijdens de coaching worden passend advies en/of opdrachten gegeven om jouw leven en/of het opvoeden van je kinderen weer vanuit rust en balans plezierig te laten verlopen.

Hoe vaak de gesprekken plaats vinden en hoeveel tijd voor de coaching nodig is, is afhankelijk van de situatie en jouw wensen. Ook dat zal vanzelfsprekend in overleg zijn. Daar waar ik denk dat er andere/specialistische hulp nodig is dan ik zelf kan bieden, kan ik desgewenst adviseren voor een verwijzing.

Tarieven

KennismakingsgesprekGratis
Intake gesprek60Euro
Coaching48Euro per uur

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Contact

Heb je behoefte om meer in je kracht te komen als vrouw, moeder of opvoeder? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet.