Opvoedcoaching

Het ouderschap is een geweldige uitdaging. Het is mooi en waardevol om tijd en liefde te investeren in je kind(eren) en samen te groeien als gezin. Als moeder (en vader) wil je het beste voor je kind(eren), je zorgt voor hen en begeleidt hen in het opgroeien. Je geeft gaandeweg op je eigen manier invulling aan je gezinsleven en het ouderschap. 

Maar ouderschap en opvoeding gaan niet altijd vanzelf en soms merk je dat gezin-zijn en  opvoeden even niet meer leuk is.  Je hebt vragen en twijfels over de opvoeding en je kunt onbewust in een negatief patroon belanden. Dan kan het verhelderend en ondersteunend zijn als er iemand met je meekijkt en samen met jou als moeder zoekt naar een oplossing voor de vraag of het probleem wat er speelt.

Als ouders heb je ook allemaal je levensprocessen en maak je verschillende life-events mee die invloed hebben op het ouderschap en je gezin. En soms kan dat erg veel zijn. In dat geval kan het fijn zijn als er iemand van buitenaf met je meekijkt en naar je luistert. Iemand die betrokken is en waar jij je vragen aan kunt stellen. Iemand die niet verbonden is aan een (jeugd)instelling, onafhankelijk is en waar je rustig je twijfels of vragen mee kunt bespreken. 

Jouw opvoedingsvaardigheden versterken

We kijken samen naar jouw kwaliteiten en de dingen die goed gaan. Jouw opvoedingsvaardigheden worden versterkt door je er bewuster van te worden en ze gerichter in te zetten. Ouderschap is een prachtige uitdaging waarin je door alles heen Gods liefde aan jouw gezin mag doorgeven. 

Als pedagoog bied ik ouders informatie over de ontwikkeling van hun kind(eren) of reik ik je gerichte informatie en/of adviezen aan over een specifieke situatie. Daarbij schets ik een kader waardoor vaak meer inzicht ontstaat in de oorzaken en achtergronden van het specifieke gedrag van het kind. Dit stimuleert jou als ouder om de problematiek aan te pakken. Hierdoor ben je beter in staat om de situatie in een ander perspectief te zien waardoor je er beter mee overweg kunt. 

Mijn doel is ouders (moeders) tijdelijk te coachen als het even niet gaat zoals ze graag willen. Ik doe dat door aan te sluiten bij hun eigen kracht. Door middel van gesprekken zoeken we samen naar de vraag die onder een probleem ligt èn naar de oplossing die werkbaar is.

Zaken die aan de orde kunnen komen

  • Hoe om te gaan met de specifieke (opvoedings)situatie die je als probleem ervaart;
  • de ontwikkelingsfase waar je kind in zit;
  • wat heeft je kind nodig bij het opgroeien;
  • bewust positieve opvoedingsvaardigheden inzetten;
  • grenzen stellen en structuur bieden;
  • aandacht geven aan emoties en gevoelens;
  • hoe help je je kind weerbaar en zelfstandig te worden;
  • goed communiceren met je partner en kind(eren);
  • de zorg voor jezelf als ouder(s) serieus nemen;
  • bespreken hoe je je gezin vorm geeft en hoe je je kinderen christelijk wilt opvoeden. 

Wil jij ook het beste voor je kinderen en jezelf? En meer plezier in het opvoeden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.